Defter Tasdik Bilgilerinin GİB'e Girilmesi

Soru

Her yıl Aralık ayında notere tasdik ettirilen Yevmiye, Kebir. Envanter,İşletme Defteri vb. defterlerin her yıl GİB'e girme zorunluluğu var mıdır? Varsa ne zaman olmalıdır?

Cevap

Sözleşme imzaladığı mükelleflerinin 2016 Takvim yılına ait Kanuni defter bilgilerini girmeyenlerin, 30.11.2016 tarihine kadar bu bilgileri İnternet Vergi Dairesi sistemine girmeleri gerekmektedir. Defter Bilgilerinin güncellenmesiyle ilgili herhangi bir süre söz konusu olmayıp, ancak, defter bilgileri güncellenmemiş Vergi mükelleflerinin E-Beyanname gönderiminin sistem tarafından zamanla engelleneceğinden (zor durumda kalmamak için) bir an önce defter bilgi girişinin yapılmasında fayda vardır.

Böylece, daha önce girilmiş eski ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİ’ne ilişkin Defter Bilgileri GÜNCELLENECEKTİR. Güncelleme işlemi aşağıdaki sıralamaya göre sistem üzerinden yapılacaktır.

Defter bilgilerini girmeyen meslek mensuplarımız aşağıdaki sıralamaya göre defter bilgilerini girmeleri ve güncellemeleri gerekir .

GİB İnternet sitesine girilecek, İnternet Vergi Dairesi

*Kullanıcı kodu-Parola- Şifre

*Bilgi girişi

*E-Beyanname yetki bilgileri

*Yeni E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Defter Bilgileri Girişi Defter Bilgileri Bölümüne;

*Mükellefin Vergi Kimlik numarası

*TC Kimlik numarası

*Adı Soyadı (Ünvanı)

*Defterin Dönemi

*Defterin çeşidi (Yevmiye/İşletme/S.Meslek Kazanç Defteri )

-Bilanço Esasına göre defter tutanlar; Yevmiye Defteri

-İşletme esasına göre defter tutanlar; İşletme Defteri

-Serbest Meslek Erbapları; Serbest Meslek Kazanç Defteri

*Defterin tasdik tarihi

*Defteri onaylayan Noterin TC numarası

*Defterin tasdik yevmiye numarası girilerek,

*TAMAM Butonu onaylanmak suretiyle GÜNCELLEME işlemi tamamlanacaktır