Tekel büfe devri

Soru

Merhaba;

2016 da devraldığım mükellefim kendisine ait tekel büfe işletmesini(1. sınıf gerçek kişi) devredecek.İlk defa yapacağım bu işlemde takip etmem gereken kapanış ve devir işlemleri nelerdir?Mevzuat

Mükellefimin bir adet yazar kasası var. Yazarkasasını devredeceği kişiye bırakacak. Ökç ile ilgili ne yapmalıyım? Stokları envanter kayıtlarıyla uyumlu değil, stok fazla görünüyor. Özellikle tekel çıkışları yapılmadığı için yüksek sigara stoğu mevcut.Nasıl bir yol izlemeliyim? 331 hesap yüksek meblağda borçlu ne yapmalıyım?Yardımcı olmanızı rica ederim.

Saygılarımla.

Cevap

 

Merhabalar,

Öncelikle sorunuzdan 1.sınıf yani bilanço usulünde defterini tuttuğunuz firmanızı yine gerçek kişi (hakiki şahıs)'ye devredeceğiniz anlaşılmıştır. Şahıs firmalarının devri, Borçlar Kanununda ve TTK da ticari işletmenin devrinde düzenlenmiştir. Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlanmak suretiyle devredilebilir.Devir işlemleri ve sözleşmesi için Bknz :TTK 11,Tic.Sicil Yönet.133-135

Diğer taraftan;

a-) Vergi Kanunları yönünden, firmanız Gelir vergisi mükellefi olup gelir vergisi mükellefinin bir başka gelir vergisi mükellefine iş yerini devretmesi devreden açısından işi bırakma devralan açısından ise işe başlama hükmündedir. Gelir vergisi mükellefleri işi bıraktıklarında da bu hususu işi bırakma tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. İşi bırakan mükelleflerin işi bıraktıklarını, “İşe Başlama/İşi Bırakma Bildirimi” veya dilekçe ile vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Bildirimle ilgili form vergi dairelerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle elde edilebilir.

Firmanızın fiili stoku ile kaydı stokunun birbirini tutmadığını belirtmişsiniz. Kapanış işlemlerinden önce şayet satışı yapılmışta belgesi düzenlenmemiş malınız varsa mal çıkışlarını yani satış belgelerini düzenlemeniz gerekmektedir.Fiili ve kaydı envanter stokunu tutturmalısınız. Fiili ve kaydı envanter stok miktarına ve tutarına devralan adına fatura düzenlemelisiniz. 331 hesabı kullanmamanız gerekiyordu. 500 Sermaye hesabını kullanmalıydınız. Ancak işletme sahibinin, hatta eş ve çocuklarının işletmeden çektiği paralar gider yazılmışsa bunların KKEG olarak hasılata ilave edilmesi gerekir. Yine teşebbüs sahibinin eş ve küçük çocuklarının cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizlerin KKEG olduğu 41.maddenin ilk 4 bendinde hükme bağlanmıştır.

Amortismana tabi iktisadi kıymetleriniz varsa bunların tespitini yaparak yeni mükellef adına fatura etmelisiniz.Dolayısı ile en son düzenlediğiniz faturaları da kapsayacak şekilde KDV ve muhtasar beyannamenizi de dönemlerini dikkate alarak vermeniz gerekmektedir.

b-)69 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği'nin e maddesi ...

"e) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda mali hafıza, cihaz şasisine, şasi tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak tarzda korumalı olarak sabitlenmiş olacak, hiçbir şekilde değiştirme veya çıkarılma gibi bir işleme tabi tutulmayacaktır. Mali hafızaların arızalanması halinde, yeni mali hafıza aynı şekilde korumalı olarak cihaza sabitlenecektir. Kullanılmış cihazların el değiştirmesinde de mali hafıza değişimi olmayacak, ödeme kaydedici cihaz servisi nezdinde gerçekleştirilecek devir sırasında satıcıya ait mali hafıza raporunun ilgili vergi dairesine gönderilmesi suretiyle işlem tamamlanacak, alıcı mükellef satıcının bıraktığı yerden mali hafıza kaydına devam edecektir. ... " demektedir. Buna göre yazar kasa servisi ve vergi dairenizle irtibata geçmenizde fayda vardır.

Eleman çalıştırıyorsanız sigorta prim ödemelerini ve çıkışlarını yapmayı unutmayın.İş yeri fatura ciltlerinin tamamı vergi dairesine teslim edilir. Kapanış tarihi itibari ile kullanılmamış olan fatura nüshaları ve diğer belgeleriniz vergi dairesine ibraz edilir, vergi dairesi tarafından ise imha edilir. Vergi Dairesine kapanışa ilişkin yoklama tutturmayı ihmal etmeyin.

Kapanış tarihi itibari ile de kar zarar çıkarılır ve kapanışı takip eden mart ayında gelir vergisi beyannamesi verilir.

Teşekkürler.