Yatırım teşvik belgesi hakkında

Soru

Yatırım belgesi olan KKTC'deki bir şirkete mal satışımız olmuştur.Sattığımız malı kargo ile göndereceğiz, KDV muafiyeti bulunmaktadır. keseceğimiz faturaya kdv uygulayacak mıyız ? (KKTC Devlet Planlama Örgütü tarafından verilen yatırım teşvik belgesi Türkiye'den alınacak mallar için geçerli mi?)

Cevap

Merhabalar,

KKTC’deki şirkete yapılan mal satışı 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre mal ihracatı sayılır. İhracat teslimine ait faturanız yurtdışındaki müşteriniz adına KDV hesaplanmadan düzenlenecektir. Söz konusu teslimin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi için gümrük çıkış beyannamesi ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracatın, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan ve VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) sistemine aktarılan ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile tevsiki mümkün bulunmaktadır. Bu şekilde yapılan ihracatın tevsiki için ETGB'nin çıktısının vergi dairesine ibrazı yeterli olup, ayrıca ıslak imzalı ve mühürlü ETGB'nin ibrazına gerek yoktur.İhracat faturası ihracatın yapıldığı dönem KDV beyannamesi ile  “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda beyan edilir. İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi, istisna ihracatın yapıldığı dönem KDV beyannamesi ile beyan edilir.

KKTC Devlet Planlama Örgütü tarafından verilen yatırım teşvik belgesi ileTürkiye'den alınacak mallar için geçerli değildir.Ancak kendi ülke KDV kanunlarına göre ithalatta alınan KDV ’den istisna olabilir.Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve  Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından verilen yatırım teşvik belgeleri kapsamında mal teslimlerinde geçerlidir.

Teşekkürler.