Sıfır Bedelli Fatura

Soru

A MALI    : 1.000,00

İSKONTO : 1.000,00

TUTARI    : 0.000,00

Bu şekilde kesilen faturaların satıcı ve alıcı açısından muhasebesi nasıl yapılmalıdır.?

Cevap

Merhabalar,

İskonto fatura üzerinde gösterilmişse, iskonto tutarı fatura toplamından düşülür ve kalan meblağ KDV matrahını oluşturur. İskontonun KDV matrahından düşülebilmesi için, yapılan iskontonun ticari teamüller çerçevesinde yapılması, faturada ayrıca gösterilmesi esastır.

Buna göre ;

İskontolu Mal Satışı;

Örn:

ABC İşletmesi 4.000 TL + KDV’li malı %10 iskonto yaparak müşterisine satmıştır.

----------------------------------------/-------------------------------------------------------

611- SATIŞ İSKONTOLARI           400,00

120- ALICILAR HS.                      4.248,00

                                                  600- YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI  4.000,00

                                                  391- HESAPLANAN KDV                    648,00

---------------------------------------/------------------------------------------------------

Yukarıdaki örneğimizin matematiksel işlemi şu şekildedir:

Satış                :4.000,00

İskonto %10  :    400,00

Matrah            :3.600,00

KDV %18      :    648,00

Toplam Tutar :4.248,00

İlgili faturayı alanın muhasebe kaydı;(Alımın ticari mal olduğunu kabul edelim)

Yani alış iskontosu:

--------------------------------------------------/--------------------------------------------------

153-TİCARİ MALLAR HS        4.000,00

02-DÖNEM İÇİ ALIŞLAR HS

191-İND.KDVERGİSİ HS.            648,00

                                           153.TİCARİ MALLAR HS      400,00

                                            04-ALIŞ İSKONTOSU HS

                                          320-SATICILAR HS              4.248,00

------------------------------------------------/----------------------------------------------------