ÖTV

Soru

Bir mükellefimiz madeni yağ ithal etmektedir. İthalatı esnasında gümrükte ÖTV ve KDV ödemektedir. Türkiye'de satışı yaptığı aynı ürün için tekrar ÖTV faturada göstermektedir.Bu 2.firma aynı ürünü tekrar 3.bir firmaya satışı yaparsa ÖTV'yi faturada göstermek zorunda mıdır.?

Cevap

Merhabalar,

Bilindiği üzere ;

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 1. maddesinde, “Bu Kanuna ekli; a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabidir.” denilmiştir.

Buna göre;

Verginin konusu, ÖTV kapsamına giren (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil olmak üzere imalatçıları tarafından teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede suretiyle satışıdır. Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, verginin konusuna giren malların bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle tesliminde ÖTV ödenen malların daha sonraki teslimlerinde vergi uygulanmaz. Buna göre ÖTV’ye tabi olan malı iki yönden (İthal Edilmesi veya İmalatcıdan Satın Alınması halinde) temin eden alıcı firma bu malın ilk satışında ÖTV faturada ayrıca hesaplanarak gösterilecektir ancak söz konusu malın sonraki aşamalardaki satışlarda ise ÖTV malın maliyetine dahil edilerek satışı yapılacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda 3.firmaya satışta ÖTV malın maliyetine dahil edileceğinden ayrıca gösterilmeyecektir.