Btrans

Soru

Sayın Yetkİli,

 Btrans ile ilgili olarak 464 sıra nolu tebliği okudum, ancak bir kaç durum hakkında yardımcı olmanız ricasıyla,

 1-Bildirime konu işlemimiz olmayan dönemlerde de bildirim yapmamız gerekiyor mu?

2-İlk bildirimimiz Ağustos/2016 döneminde başlıyor. Temmuz için yapılmayan bildirim ve başvurulara ilişkin ceza var mı?

3-Bildirim yapmadığımız dönemlerde ceza var mı? Ne kadar?

 İlginiz için şimdiden teşekkür eder, İyi çalışmalar dilerim,

 Saygılarımla...

Cevap

1-Sürekli bilgi vermesi gereken mükellefler listesinde yer alıyorsanız bildirime konu işleminiz olmasa dahi bildirimde bulunmanız gerekir.

2-Mükellefiyetinizde sürekli bilgi verme zorunluluğu hangi tarihte ya da dönemde başlıyor ise o dönemi izleyen ayı son gününe kadar bildirimde bulunmanız gerekir.

3-Bildirimde bulunmadığınız dönemlerle ilgili işlediğinizi fiillere göre, 213 sayılı Kanunun 353 üncü maddesinin 7 ve 9 numaralı fıkraları, aynı Kanunun mükerrer 355 inci maddesi ve 4358 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yazılı cezalarla muhatap olabilirsiniz.