1 Sayılı Liste ÖTV Beyanı

Soru

Merhaba, bir mükellefimiz Temmuz 2016 döneminde 1 sayılı listede yer alan 27.11.29.00 g.t.i.p. nolu 2.250 adet(921,28 kg) propan gazını ithal etmiş ve bunu perakende olarak satmaktadır. Daha önce böyle bir alımı olmadığından tereddüt ettiğim hususlar var, sırasıyla yapılacak işlemleri araştırdım, bunlarda bir noksan var ise belirtebilir misiniz?

-Gazın alındığı ay itibariyle ÖTV mükellefiyetimizi açtık, hatta İzmir'de bu işler Hasan Tahsin Vergi Dairesi'nde oluyor diye, Kemeraltı Vergi Dairesi'den, Hasan Tahsin Vergi Dairesi'ne geçiş yaptırıldık.

-Evrakların geç ulaşmasından dolayı ağustosta temmuz ötv beyanını veremedik(zaten 1-15 temmuz 25 temmuzda, 16-31 temmuz 10 ağustosta beyan ediliyormuş), boş olsa da temmuz ve ağustos dönemi ötv beyanlarını 21 eylülde vermeyi düşünüyorum.

-Satılan gazlar için mal bedeli+ÖTV+KDV şeklinde fatura kestiriyoruz. Satış olmayan aylarda bile ÖTV1 beyanı verilecekmiş, o zaman satış yoksa hangi dilim(1-15 mi 16-30 mu) beyanı verilmeli?

-Ayrıca ÖTV beyanı dışında aylık bildirim verilmesi gerektiğini okudum, doğru mudur, doğruysa ne şekildedir?

Yardımcı olabilirseniz sevinirim, saygılarımla.

Cevap

Bilindiği üzere ; ÖTV Kanunu’nun 14/1. maddesi uyarınca, (I) sayılı listedeki malları ithal edenlerin, en geç ithalat tarihinde vergi dairesine mükellefiyet tesis ettirerek, 15’er günlük dönemler halinde boş da olsa ÖTV beyannamesi vermesi gerekmektedir.

Ancak ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV-B.) bölümünde, (I) sayılı listedeki mallar itibariyle ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin, her bir gümrük beyannamesi kapsamında ithal ettikleri mal miktarı toplamının ÖTV Kanunu’nda belirlenen ölçü birimine göre 1 kg. veya 1 lt. ya da altında olması halinde, sadece bu malların satıldığı ya da kullanıldığı dönem için ÖTV beyannamesi verilmesi, diğer dönemler için beyanname verilmemesi öngörülmektedir.

-Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemlerden oluşur.Buna göre 1-15 temmuz dönemi ÖTV Beyannamenizi 25 Temmuz tarihi, 16-31 temmuz dönemi ÖTV Beyannamenizi 10 Ağustos tarihi son günü olmak üzere internet ortamında,

 -yine Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallarla ilgili bildirim formları, bu 1 sayılı ÖTV Tebliğinin ilgili bölümlerinde belirtilen süreler içinde, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Gelir İdaresi Başkanlığının "www.gib.gov.tr" adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine göndermeniz gerekir.

 -Bildirim formlarını süresinde göndermeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir.

 Teşekkürler..