Defter Tastiği

Soru

2016 yılında işletme defteri olan mükellefim, 2017 yılında haddi aştığı için bilanço usulüne geçmiştir. Fakat 2016 Aralık ayında işletme defteri olarak yanlış tasdik ettirdim. Ocak döneminde de tasdik ettirmediğim için şimdi noterden yevmiye, kebir ve envanter tasdik ettirmem gerekmekte midir? Bununla ilgili vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmam gerekli mi? 1.1.2017 den itibaren bilanço usulüne göre işlemlerimi yapacağım. Ba bs leri vereceğim(sadece Ocak Ba Bs cezalı olacak, KDV yönünden herhangi bir kayıp sözkonusu değil, şahıs işletmesi olarak düzenli verilmekte).Bu noktada ne yapmam gerekli? Bu durum takdir komisyonuna taşınır mı, taşınırsa bir zarar sözkonusu olur mu?(özel usulsüzlük tabiki beklediğim bir ceza olacaktır ama bunun dışında herhangi bir olumsuz durum çıkar mı?)

Saygılarımla,

Cevap

Bilindiği üzere, 213 sayılı V.U.K’nun 221.maddesine göre  yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde; Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce yasal defterlerini tasdik ettirmek zorundadırlar.

Siz de mükellefiniz için defter tasdik ettirme süresini geçirmenize rağmen bilanço usulünde gerekli yasal defterleri tasdik ettirmeniz ve kayıtlarınızı bu defterlerde tutmanız gerekmektedir. Geç tasdik için şayet, Noter, Vergi Dairesine bildirim isterse bildirimde bulunabilirsiniz. Zaten Noterler defter tasdik bilgilerini ilgili Vergi Dairelerine bilahare bildiriyorlar. Ancak siz elinizdeki noter tasdikli işletme defterinizi ibraz ve ispat açısından muhafaza etmelisiniz.

Yine Vergi Usul Kanunu’nun 352. maddesinde defter tasdik işlemini zamanında yaptırmayan mükellefler için usulsüzlük cezaları öngörülmüştür. Buna göre kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay içinde tasdik işleminin yaptırılması halinde 2. derece usulsüzlük, kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik işleminin yapılması halinde ise 1. derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Ayrıca defterleri geç tasdik ettirme veya tasdik ettirmeme fiili resen takdir nedeni sayıldığından, bu cezalar iki kat olarak uygulanacaktır.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu’nun 1. derece usulsüzlüğü düzenleyen 352/I-8. maddesinin parantez içi hükmünde, kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilen defterlerin hiç tasdik ettirilmemiş sayılacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 34. maddesi hükmü, yüklenilen katma değer vergisinin indirimini, belgelerin yasal defterlere kaydedilmesi koşuluna bağlamıştır.

 

Dolayısıyla, yüklenilen katma değer vergisinin indirimi ancak mal ve hizmet alım belgelerinin yasal defterlere kaydedilmesi halinde mümkün bulunmakta, yasal defterlere kaydedilmeyen belgelerde yer alan katma değer vergisi ise indirim konusu yapılamamaktadır.

 Yasal defterlerin tasdik işleminin zamanında yaptırılmaması, özel usulsüzlük cezası yanında yüklenilen katma değer vergisinin indiriminin yapılamaması ile sonuçlanabilmektedir.

Mükellef  lehine  özelge ve yargı kararları olmakla birlikte, yasal defterlerin tasdik işleminin zamanında yaptırılmamasını tespit eden Vergi Dairesi (Takdir Komisyonu vasıtasıyla) ve  vergi inceleme elemanları matrahları aynen re’sen takdir edip, usulsüzlük cezası yanında, vergi indirimini reddedip cezalı katma değer vergisi tarhiyatı istemeleri olasıdır.Bu durumda yapılacak tarhiyata dava açılabilir.