KDV Düzeltmesi

Soru

Merhaba,

Tekstil üretimi ve ihracatını yapan  bir firmayız. Üretimimizin bir kısmını fason olarak firmalara yaptırmaktayız.

Fason iş yaptırdığımız bazı firmalar sahte belge kullanıcısı yada düzenleyicisi olarak gözüküyor. YMM tarafından tespit edilen bu firmalara ait 2016 yılına ait faturaları kayıtlarımızdan çıkarıp, itirazi kayıtla KDV beyannamelerimizi  düzeltme yapmak istiyoruz.

Ancak bu faturalar tevkifatlı faturalar olduğundan KDV’nin ½ sini sorumlu sıfatı ile zaten ödemiştik. Dolayısı ile düzeltme işlemi yaparken KDV’nin tamamını değil de yarısını indirim konusundan çıkarmayı düşünüyoruz.

Uygulamadaki durum nasıldır. İhracattan KDV iadesi alıyoruz. Vergi dairesi bu durumda izahat mı ister yoksa işlemi doğru mu kabul eder?

Yardımlarınızı rica ederiz.

Cevap

Konunuzla ilgili olarak sorumlu sıfatıyla beyan edip ödediğiniz katma değer vergisinin ½ tevkifatlı kısmını indirim ve iade konusu yapabilirsiniz. Diğer ½ tevkifata tabi tutulmayan kısmını ise şayet ilerde dava konusu yapacak iseniz ihtirazi kayıtla düzeltme, dava konusu yapmayacak iseniz normal düzeltme beyannamesi vererek daha önce indirim konusu yapılan katma  değer vergilerinden çıkarabilirsiniz.

Yapılan bu düzeltmelerle ilgili zaten Yeminli Mali Müşaviriniz dönem KDV iade raporunda gerekli açıklamaları yapacaktır.

Teşekkürler.