Adi Ortaklık_Müstahsil Makbuz

Soru

Yeni kurulacak olan adi ortaklık işletmesinde glutensiz ürün imalatı yapılacak ve ana faaliyet kodu 108602 olacak. Ancak ilgili işletme çiftçiden aldığı zeytinyağı, bal ve bal üretimi için kullanılan ekipmanların da internet üzerinden satışını gerçekleştirecek. Bu durumda 2. bir faaliyet kodu daha almak gerekiyor, ancak bu faaliyet kodu ne olmalı? Ayrıca çiftçiden alınacak olan ürünler için nasıl bir yol izlenmeli?

Cevap


Faaliyet kodu ile ilgili Vergi Dairenizle görüşmenizde fayda var. Çiftçilerden alınacak zirai ürünler içinde, 213 sayılı V.U.K.’nun 235.maddesine göre Müstahsil makbuzu düzenlenir. Müstahsil Makbuzu  “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalayarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerlerini ona imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya çiftçi adına bir adamı veya mutavassıt tarafından alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim ve imza olunur”.

Müstahsil makbuzu; tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılır.

 Müstahsil makbuzu, çiftçiye malın teslimi sırasında düzenlenerek  verilir.

GVK 94/11. maddesine göre GV tevkifatı yapılması gerekmektedir. Şöyle ki;

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 11. bendine göre,

Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

 1. a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
 2. i)Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için %1
 3. ii)(i) alt bendi dışında kalanlar için %2
 4. b) Diğer zirai mahsuller için,
 5. i)Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için %2
  ii)(i) alt bendi dışında kalanlar için %4
 6. c) Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,
 7. i)Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için %2
 8. ii)Diğer hizmetler için %4
 9. d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için %0  oranlarında vergi sorumlulularınca tevkifat yapılacaktır.

 Buna göre işlem yapmanız gerekmektedir.