2016 YILI İZSMMMO AİDAT VE BELGE ÜCRETLERİ
ÜYE AİDATLARI ÜCRETLERİ TUTAR/TL
Yıllık Aidat 315,00
Giriş Aidatı  434,00
Nakil Aidat 217,00
   
BELGE ÜCRETLERİ  
Faaliyet Belgesi  4,00
Oda Kayıt Belgesi  4,00
SSK Ek Belgeler Tastiği  10,00
Büro Tescil Belgesi  22,00

Ayrıca bkz: Ücret Tarifeleri