• PAZAR, 17 KASIM 2019
 • 01:36
Hızlı Erişim
 • Facebook
 • İnstagram
 • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Yeni Kurulacak Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Defterleri, 15.03.2018 Tarihinden İtibaren Ticaret Siciline Tasdik Ettirileceği İle İlgili Olarak Oda Başkanımızın Açıklaması

 • Yeni Kurulacak Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatiflerin Defterleri, 15.03.2018 Tarihinden İtibaren Ticaret Siciline Tasdik Ettirileceği İle İlgili Olarak Oda Başkanımızın Açıklaması

Değerli Üyemiz,

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,  10/03/2018 gün ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

7009 sayılı Kanun ile yapılan  düzenlemelerde mesleki faaliyetimizi ilgilendiren düzenlemeler özet olarak aşağıda belirtilmiştir.

 • MADDE 2- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 223 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir.”

        MADDE 22- 6102 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya altıncı cümlesinden sonra gelmek üzere          aşağıdaki cümle ile aynı fıkranın mevcut yedinci cümlesine “noter” ibaresinden sonra gelmek üzere "veya ticaret sicili müdürlüğü" ibaresi eklenmiştir. “Ancak anonim          ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılır.”

Yukarıdaki maddeler ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 223. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 64. maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak "Defterler anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilir." kuruluşta açılış onaylarının ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi zorunlu hale getirilmektedir

Bu zorunluluk 15/03/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Anonim Şirket, Limited Şirket ve Kooperatifler Kuruluşlarından sonraki yıllarda defterlerinin açılış, devam (ara tasdik) ve kapanış tasdiklerini eskiden olduğu gibi NOTER'lere yaptıracaklardır.

 • Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin kuruluş aşamasında yaptırmak zorunda oldukları defter tasdikleri, ticaret sicili müdürlüklerince yaptırılacak.
 • Kooperatiflerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemleri de Harçlar Kanunu'ndaki harçlardan muaf olacak.
 • Kanunla, şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi, SGK'ya da bildirilmesi anlamına gelecek ve iş yeri SGK tarafından tescil edilmiş olacak.
 • SGK her türlü bilgi ve belgeyi, bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeleri sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili olacak.
 • Tüccarlar, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, ticaret sicili müdürü ya da müdür yardımcısının huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verecek. Tüccar tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilecek.
 • Şirket türlerine kuruluşta sağlanan kolaylıklar, kooperatifler için de getirildi.
 • Limited şirket kurucularının sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanması uygulaması kaldırılıyor. Limited şirket kurucuları veya temsilcileri, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde, ticaret sicili müdürü, müdür yardımcısı veya bu işle yetkilendirilmiş tescile görevli müdürlük personeli huzurunda şirket sözleşmesini imzalayabilecek.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Vedat ADAK

Başkan

EK:  7099 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN METNİSeminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.