• CUMARTESİ, 23 ŞUBAT 2019
  • 08:04
Hızlı Erişim
  • Facebook
  • İnstagram
  • Twitter

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

  • Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

DİĞER HABERLER

EN ÇOK OKUNANLAR

30 Ocak 2019 OKUNMA SAYISI : 159

Sayın Üyemiz;

30.01.2019 tarih 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik” ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı hâller ve konkordato komiserliği ile alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir.

Yönetmelik Madde 4 ile konkordato komiserinde aranan nitelikler sayılmıştır. Bu niteliklerden bazıları;

      - En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen               

        yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak

      -  5 yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

      -  Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla komiserlik eğitimini tamamlamış olmak.

        şeklinde belirtilmiştir.

Anılan yönetmelik Geçici Madde 1 hükmü gereği; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvuruda dikkate alınmayacaktır.

Bu Yönetmeliğe göre oluşturulan listeler, bölge kurulu tarafından internet sitesinde ilan edilecektir. Bölge kurulu tarafından listeler oluşturuluncaya kadar listeden görevlendirme usulü dikkate alınmaksızın komiser görevlendirilmesine devam edilecektir.

Temel eğitim, eğitim izni verilen kuruluşlarca, en az otuz altı ders saatinden oluşacak ve toplam on iki saatten az olmamak üzere üç yılda bir defa yenileme eğitimi verilecektir.

Bu nedenle TÜRMOB tarafından eğitimlere, gerekli akreditasyon işlemleri tamamlandıktan ve temel eğitime ilişkin usul ve esasların genelgeyle belirlenmesinden sonra başlanacak olup, sizlere gerekli duyular yapılacaktır.  

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 


Vedat ADAK

Başkan


Yönetmelikler için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ...http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-1.htm

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik...     http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190130-2.htm


GOOGLE+
WHATSAPP

DİĞER 2019 Haberleri

KDV, Muhtasar, ÖTV Beyannamelerinde Değişiklikler
04 Şubat 2019
KDV, Muhtasar, ÖTV Beyannamelerinde Değişiklikler
KDV, Muhtasar, ÖTV Beyannamelerinde Önemli Değişiklikler Yapıldı.
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN. VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/112  Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin Sirküler Yayınlandı.
18 Şubat 2019
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN. VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/112 Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin Sirküler Yayınlandı.
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN. VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/112Konkordato Müessesesinin Şüpheli Alacak Karşılığı Uygulaması Karşısındaki Durumuna İlişkin Sirküler Yayınlandı. Sirkülere ulaşmak ...
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan:  15.02.2019 tarih 30687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğler.
15 Şubat 2019
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)ndan: 15.02.2019 tarih 30687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğler.
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) Lütfen tıklayınız  
2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.
13 Şubat 2019
2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması.
14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-KasımAralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. ...
Poşet Beyanı İle İlgili TÜRMOB Duyurusu
12 Şubat 2019
Poşet Beyanı İle İlgili TÜRMOB Duyurusu
Poşet Beyanı Uygulaması İle İlgili TÜRMOB'un Meslek Kamuoyuna Duyurusu10/12/2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7153 Sayılı Kanun ile poşet kullanımına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmış ve Geri ...
Poşet Beyannamesi Verilme ve Ödeme Tarihleri Değişti
22 Şubat 2019
Poşet Beyannamesi Verilme ve Ödeme Tarihleri Değişti
POŞET BEYANNAMESİNİN VERİLME VE ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİBASILI KİTAP VE SÜRELİ YAYINLARDA KDV KALDIRILDISayın ...
Seminer ve Etkinliklerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.