• PERŞEMBE, 17 EKİM 2019
 • 14:11
Hızlı Erişim
 • Facebook
 • İnstagram
 • Twitter
 • Youtube

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN
TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

SMMM SINAV İŞLEMLERİ

 2019/3.Dönem SMMM Sınav Tarihi:  07 - 08 Aralık 2019

  Son Başvuru Tarihi:  09 Eylül 2019 (Stajı 15 Eylül 2019 ve öncesinde biten adaylar başvurabilir.)

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların; 15/09/2019 tarihi itibariyle stajlarını fiilen tamamlamış olmaları (Stajdan  ayılan hizmetler, stajdan sayılan kurslar v.b) ve staj bitirme belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir

SMMM Yeterlilik Sınavı:

Staja Giriş Sınavından başarılı olarak staja başlayan Meslek mensubu adayların staj süresinin bitişinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ruhsatı alabilmesi için başarılı olması gereken sınavdır.

Stajı biten adayın staj süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde SMMM Yeterlilik sınavı başvuru dosyasını açtırması gerekmektedir. Başvuru dosyasının açılmış olduğu tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde tüm derslerden başarılı olması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı almaya hak kazanmaktadır.

SMMM Yeterlilik Sınavı 8 konudan yazılı şeklinde yapılmaktadır.  Sınavlar Ankara, İstanbul ve  İzmir illerinde yapılır. SMMM Yeterlilik Sınavında 1 konudan başarılı olma notu 50 (elli) ve üzeridir. Ancak adayın tüm konulardan başarılı olabilmesi için  notlarının ortalaması 60 (Altmış)  ve üzeri olmalıdır.

Sınav Giriş belgeleri sınav haftası, TESMER'in http://belge.tesmer.org.tr internet adresinden renkli çıktı olarak alınabilecektir.

Önemli: 16 Ocak 2005 tarih ve 25702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sınav Yönetmeliği’nin "Tekrar Sınava Girebilme" başlıklı 21.maddesinin (Değişik Madde 19.08.2014 / 29093 Resmi Gazete) 2.fıkrasına göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.

 • SMMM Yeterlilik Sınavına Başvuru için Gereken Evraklar
   1. Adli Sicil Belgesi. Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi, (Son 6 ay içinde alınmış olması gerekir.) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı,

   2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

   3. 3 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir.)

   4. 4B (Bağkur), 4C (Emekli Sandığı) Kaydı olmadığına dair SGK'dan alınacak belge ya da E-Devlet Kapısından alınmış Barkodlu  SGK Tescil Hizmet Kaydı

   5. Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Kaydının Bulunmadığına ait yazı (Mükellefiyet Kaydı Yoktur Yazısı)

   6.  Erkek Adaylar için, Güncel Askerlik Durum Belgesi  (E-Devlet Kapısından veya Askerlik Şubesinden Alınmış)

   7. SMMM Sınav Bedeli  Dekontu (Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 160,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 1.120,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 1.280,00-TL  İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 veya Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140 veya teos sistemi para yükleme kısmından yapılabilmektedir. )

   Başvuru bedelleri Bankadan ya da kredi kartı ile TEOS sistemi üzerinden yapılabilir. (İnternet üzerinden EFT yapılması halinde ücretlerin TEOS’a aktarılmasında sorun yaşandığından EFT yapılmaması gerekmektedir.

   !!! Bankaya para yatırma işlemlerinde adayın TC Kimlik numarası ile işlem yapılması gereklidir. Bankadan yapılan ödemeler 1 iş günü sonra hesaba yansıdığı için son başvuru tarihinden 1 gün önce yatırılabilir.!!! 

   8. SMMM Dosya Bedeli Dekontu (SMMM Dosya Bedeli "500,00TL" "Denizbank İzmir Şubesi IBAN: TR39 0013 4000 0136 1388 1000 01 - Tesmer İzmir Şubesi Hesabı) 

   9. SMMM Sınav Ön Başvuru Formu, (Teos Sisteminden Sınav Başvuruları bölümüne tıklayarak sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru işleminin ardından çıkan fotoğraflı sınav ön başvuru formu, başvuru esnasında Tesmer İzmir Şubesine teslim edilmelidir.)

   10. E-Stajyer Eğitimi tamamlama belgesi (Teos sistemi üzerinden alınacaktır.)

   11. SMMM Sınav Başvuru Formu (Tesmer Şubesinden alınacak Sınav Dosyasında yer almaktadır.)

 • Staj Dosyasına Eklenmek Üzere Teslim Edilmesi Gereken Evraklar
   Aşağıda yer alan evraklar staj dosyanızda bulunmuyor ise, Sınav Başvurusunda getirmeniz gerekmektedir.

   - Staj yapılan her işyerine ilişkin ilk ve son ayın aylık sigortalı hizmet listeleri
   - Staj yapılan şirketin en son yayımlanan Ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri
   - SGK hizmet dökümü (SGK onaylı ya da e-devlet sisteminden barkotlu çıktısı)
   - Meslek Mensubu değerlendirme formu (Tezkiye),
 • Daha Önce Sınava Katılan Adayların Tekrar Başvuru İşlemleri
   Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra http://teos.tesmer.org.tr internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.
 • SMMM Yeterlilik Sınav Konuları
   - Finansal Muhasebe 
   - Finansal Tablolar ve Analizi,
   - Maliyet Muhasebesi,
   - Muhasebe Denetimi,
   - Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
   - Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
   - Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
   - Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)
Etkinlik ve Seminerlerimizden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.