Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderilmesi için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık" Sözleşmelerinin yenilenmesine (güncellenmesine) ilişkin GİB Duyurusu

18 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN ÖNCE İMZALANMIŞ ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ ZORUNLULUĞU HAKKINDA

Sayın Üyemiz, 

18.02.2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) in 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında, yeni beyannameye uygun olarak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Ek-3 “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile Ek-4 “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”nin değiştirildiği belirtilmişti.

Mezkur Tebliğin 14’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Ek-3 "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" ile Ek-4 "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi"nin bu 1 No.lu Tebliğ ekinde (sırasıyla Ek-6 ve Ek-7) yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Meslek mensuplarımızın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ’ni gönderilebilmeleri için “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” ile “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ni 18.02.2017 tarihinden sonra yenilemiş olmaları ve yenilenen sözleşmeleri internet vergi dairesi aracılığıyla sisteme girmeleri gerekmektedir.

Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" ve "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi"nin MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) ile değiştirilmiş hallerini imzalamış ve sisteme girmiş meslek mensuplarının ise söz konusu sözleşmeleri yenilemelerine gerek bulunmamaktadır.

“Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" ile "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi"nin yenilenmiş hali, Meslek mensuplarının sorumlulukları hakkında detaylı bilgi içeren TÜRMOB Sirkülerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Konuyla ilgili GİB Duyurusu için lütfen https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html tıklayınız.