Muhtasar&Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Düzenlemeler 2020

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçmiştir.

Anılan Beyannamenin kullanılmasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ortak olarak hazırlanan kılavuzlara https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin “Sıkça Sorulan Sorular” alanına soru ve cevaplar da eklenmiştir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003A

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003B 

1003A Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Mükellefiyet Tesisi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Bildirimi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sık Sorulan Sorular