Görüş ve Öneri

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yakından takip edilen Yeni Corona Virüs Hastalığı (Covid-19) dolayısıyla birtakım düzenlemeler yapılmakta, önlemler alınmaktadır.

Bu kapsamda mesleğimizi icra ederken önümüzdeki günlerde yaşayabileceğimiz, öngördüğünüz sorunları ve varsa çözüm önerilerinizi TÜRMOB kanalıyla ilgili kurumlara iletmek üzere görüşünüze ihtiyaç duyulmuştur.

Görüş ve önerilerinizi 18 Mart 2020 tarihine kadar lütfen https://izsmmmo.org.tr/Iletisim adresinden bildiriniz.