Uzatmalar Sonrası Beyanname ve Bildirim Süreleri

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere salgın hastalık nedeni ile bazı vergi beyanname ve bildirimler Hazine ve Maliye Bakanlığınca uzatılmıştır.

Yapılan uzatmalara göre mali yükümlülükler takvimi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Mart/2020

SON GÜN        AÇIKLAMA

26.03.2020     Şubat / 2020 Aylık Muhtasar Beyanname verilmesi ve ödemesi son günü

26.03.2020     Şubat / 2020 Aylık Damga Vergisi Beyanname verilmesi ve ödemesi son günü

31.03.2020     Şubat /2020 Kurumlar Vergisi Mükellefleri için TURİZM payı beyanı ve ödeme son günü

31.03.2020     Şubat /2020 SGK Primlerinin Ödemesi son günü 

24.03.2020 itibari uzatılan beyanname ve bildirimler:

SON GÜN         AÇIKLAMA

24.04.2020       Şubat/2020 Dönemi KDV Beyanname verilme ve ödeme son günü

30.04.2020       2019 YILLIK GELİR Vergisi Beyannamesi Verilmesi ve 1. Taksit ödemesi son günü

30.04.2020       Şubat /2020 Dönemi  Ba- Bs Formlarının verilme son günü

30.04.2020       Aralık/2019 Dönemi Gelir Vergisi mükellefleri için BERAT yükleme son günü

04.08.2020      2020/1.Dönem (2020/1-2-3-4-5-6 Aylar) GEKAP Beyannamesi verilmesi ve hesaplanan                           

                          payın ödenmesi son günü