2020 Nisan Ayı Takvimi ve Erteleme Tablosu

NİSAN 2020 BEYAN TAKVİMİ VE ERTELEME TABLOSU

       NİSAN 2020                                                                                                    SON GÜN                                                                               

- Mart/2020 Dönemine Ait SGK Aylık E-Bildirge v2 sisteminden verilmesi.............27.04.2020  

- Şubat/2020 KDV Beyannamesi verilmesi ve ödemesi son günü..........................28.04.2020

(Sirküler No : VUK/ 129 )

- 1-15 Nisan/2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin..................27.04.2020

ÖTV Beyanı ve Ödemesi

- MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR* için Mart/2020 Aylık ve.......................27.04.2020

2020/1. Dönem Üç Aylık Muhtasar Beyanname verilmesi ve ödeme son günü

(MUHSGK 1003A, MUHSGK2 1003B Formatındaki Beyannamenin sadece vergi kısmı yazılacak.)

(*Mücbir Sebep’e tabi olanlar için BEYAN 27.07.2020 ÖDEME 27.10.2020)

- MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR* için Mart/2020 KDV..............................28.04.2020

Beyannamesi verilmesi ve ödemesi son gün

(*Mücbir Sebep’e tabi olanlar için BEYAN 27.07.2020 ÖDEME 27.10.2020)

- Mart/2020 Damga Vergisi Beyanı verilmesi ve ödemesi son günü...........................27.04.2020

- 2019 GELİR VERGİSİ Beyannamesi Verilmesi ve 1.Taksit ödemesi........................30.04.2020       

son günü (Sirküler No: VUK/125)          

- 2019 KURUMLAR VERGİSİ Beyannamesi Verilmesi ve verginin.............................01.06.2020

ödemesi son günü(VUK/127)

- MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR* için Mart/2020 SGK ve...........................30.04.2020 

Bağ - Kur Primlerinin ödemesi son günü

(*Mücbir Sebep’e tabi olanlar için Ödeme 02.11.2020)

- Şubat/2020 Dönemi Ba - Bs Formlarının Verilmesi son gün........................................30.04.2020

(Sirküler No: VUK/126 )

- MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR* için Mart/2020 Dönemi..............................30.04.2020

Ba - Bs Formlarının Verilmesi son günü

(*Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020)

- Mart/2020 Kurumlar Vergisi Mükellefleri için TURİZM payı........................................30.04.2020

beyanı ve ödeme son günü

- Ocak-Şubat-Mart/2020 Gelir Vergisi Mükellefleri için TURİZM payı..............................30.04.2020

beyanı ve ödeme son günü

- AYLIK Yükleme TERCİHİNDE bulunan GELİR VERGİSİ...............................................30.04.2020

mükelleflerin ARALIK/2019 ayına ait BERAT yükleme için son gün

(Sirküler No: VUK/126 )

- MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR* için AYLIK Yükleme.....................................01.06.2020

TERCİHİNDE bulunan KURUMLAR VERGİSİ mükelleflerinin

ARALIK/2019 dönemi BERAT yükleme için son gün

(*Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020)

- MÜCBİR SEBEP’E TABİ OLMAYANLAR* için AYLIK..................................................30.04.2020

Yükleme TERCİHİN DE bulunan GV ve KV mükelleflerinin

OCAK /2020 ayına ait BERAT yükleme için son gün

(*Mücbir Sebep’e tabi olanlar için beyan 27.07.2020)

- Yıllık İşletme Cetvelinin Sanayi İl Müdürlüklerine Verilmesi...........................................30.04.2020

518 SERİ NOLU VUK GENEL TEBLİĞİ VE SGK GENEL YAZISI  İLE BELİRLENEN ERTELEME TAKVİMİ

(MÜCBİR SEBEP ERTELEMESİ)

  Ertelemeye ilişkin aşağıda belirtilen beyannameler ve formlar tüm GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (1.Sınıf tacir, 2.Sınıf tacir ve Serbest meslek erbapları) ve MÜCBİR SEBEP halinden faydalanacaklar listesinde yer alan KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İçindir.

MÜCBİR SEBEP HALİNDE ERTELEME

ŞUBAT 2020

BEYANNAME & BİLDİRİM BEYAN SON GÜNÜ ÖDEME SON GÜNÜ

KDV BEYANNAMELERİ

(KDV–1, KDV–2 ve Diğer KDV Beyannameleri)

24.04.2020 24.04.2020
BA-BS FORMU 30.04.2020 ---------------
GV MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME (ARALIK/2019) 30.04.2020 ---------------

  

MÜCBİR SEBEP HALİNDE ERTELEME

MART 2020 

BEYANNAME & BİLDİRİM BEYAN SON GÜNÜ ÖDEME SON GÜNÜ
2019 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 30.04.2020

30.04.2020 (1.Taksit)

KDV BEYANNAMELERİ

(KDV–1, KDV–2 ve Diğer KDV Beyannameleri )

27.07.2020 27.10.2020
MUHTASAR BEYANNAME 27.07.2020 27.10.2020
SGK VE BAĞ-KUR PRİMLERİNİN ÖDEMESİ
02.11.2020
BA-BS FORMU 27.07.2020 -------------
GV MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME (ARALIK /2019) 30.04.2020 -------------

MÜCBİR SEBEP HALİNDE ERTELEME

NİSAN 2020

BEYANNAME & BİLDİRİM BEYAN SON GÜNÜ ÖDEME SON GÜNÜ

KDV BEYANNAMELERİ

(KDV–1, KDV–2 ve Diğer KDV Beyannameleri

27.07.2020 27.11.2020
MUHTASAR BEYANNAME 27.07.2020 27.11.2020
SGK VE BAĞ-KUR PRİMLERİNİN ÖDEMESİ
30.11.2020
BA-BS FORMU 27.07.2020 -------------
KV-GV MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME (OCAK / 2020) 27.07.2020 --------------
KV MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME (ARALIK /2019) 27.07.2020 -

MÜCBİR SEBEP HALİNDE ERTELEME

MAYIS 2020

.
BEYANNAME & BİLDİRİM BEYAN SON GÜNÜ ÖDEME SON GÜNÜ

KDV BEYANNAMELERİ

(KDV–1, KDV–2 ve Diğer KDV Beyannameleri

27.07.2020 28.12.2020
MUHTASAR BEYANNAME 27.07.2020 28.12.2020
SGK VE BAĞ-KUR PRİMLERİNİN ÖDEMESİ
31.12.2020
BA-BS FORMU 27.07.2020 -------------
KV-GV MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME (ŞUBAT/2020) 27.07.2020 -------------
KV-GV MÜKELLEFLERİ İÇİN BERAT YÜKLEME (2020/1-2-3.AYLAR) 27.07.2020 -------------

ÖNEMLİ NOTLAR:

A-) 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile bu 518 Sayılı VUK Tebliğin yayımlandığı tarih( 24/03/2020) itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/03/2020 ile sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep dönemine ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin (tüm vergi beyannameleri ve bildirimleri ) verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son günü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

B)- SGK Verilmesi gereken 5510 sayılı Kanuna göre Kuruma (SGK) verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde yapılacaktır. Bildirgelerin verilmesinde ERTELEME YOKTUR. (SGK Genel Yazı)

C)- GEKAP BEYANNAMESİ (Poşet ve diğerleri için) yılda iki kez verilecektir.

- 2020 Yılı Birinci Dönem:   Ocak - Şubat - Mart - Nisan - Mayıs - Haziran aylarına ait beyan ve ödeme günü 31.07.2020 

(31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü)

- 2020 Yılı İkinci Dönem :    Temmuz - Ağustos - Eylül - Ekim - Kasım - Aralık aylarına ait beyanname 31.01.2021

(Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3))