İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Duyurusu

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden aşağıda yazılı belgelerin güvenli elektronik imza ile verilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup 18.05.2020 tarihinden itibaren pilot TSM olarak seçilen Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde devreye alınacaktır. Bu çalışma sonrasında çok kısa bir süre içinde diğer TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLER’de de hizmete alınmasına geçilecektir. Belge talepleri, iş günlerinde ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir.

Tescil taleplerinin oluşturulması gibi belge taleplerinin de Mersis üzerinden oluşturulması sağlanacaktır. Uygulama üzerinde yer alan “Belge Başvuruları” alanından sadece e-imza ile yapılacak müracaatlar alınacaktır.  Meslek mensuplarınızı bu konu hakkında bilgilendirmenizi ve mükellefi olan şirketlerle alakalı eksiklerin giderilmesi ve e-imzaların tedarik edilmesi konusu bilgilerinize sunulur.

 Belge isimleri

 1-      Ticaret Sicil Tasdiknamesi

2-      Merkez Nakli Belgesi (TSY md.111)

3-      Şube Açılış Belgesi (TSY md.120)

4-      İflas ve Konkordato Belgesi

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü duyurusu için lütfen tıklayınız.