e-Belge Başvurusunu Tamamlamayan Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Mükellefler Haziran Ayının Sonuna Kadar Serbest Meslek Makbuzlarını Kağıt Ortamında Düzenleyebilirler.

TÜRMOB DUYURUSU

 e-SMM  uygulaması,  01.06.2020  tarihinden  itibaren  serbest  meslek faaliyeti gerçekleştirilen mükellefler için zorunlu olarak başlayacaktır. Yaşadığımız salgın sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle özellikle e-İmza temini sürecinde bazı zorluklar yaşanmaktadır.

 Ancak 509 sayılı VUK Genel Tebliğinde;

  • e-Belge uygulamalarına dâhil olan mükelleflerin, uygulamaya dâhil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura  ve  e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kâğıt ortamda da düzenlemeye devam edebilecekleri,
  • Aynı işlem için e-Belge veya kâğıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerektiği,
  • e-Belge uygulamalarına dahil  olunan  tarihin  ait  olduğu  ayın sonundan   (e-Fatura   ve   e-Arşiv  Fatura  uygulamaları  için  7’nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesinin zorunlu olduğu ve kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezaların tatbik edileceği,

 belirtilmiştir. Buna göre serbest meslek faaliyetinde bulunan mükelleflerin 30/06/2020 tarihinde kadar serbest meslek makbuzlarını kağıt ortamında düzenlemeleri  mümkündür. Halen  yapmamış  olanlar  için  Haziran  ayı sonuna  kadar  e-SMM başvurularının tamamlanması hususunu önemle hatırlatırız.

 22.05.2020

 TÜRMOB Duyuru metni için tıklayınız.