e-SMM Yol Haritası

Sayın Üyemiz;

Bildiğiniz üzere 19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 509 sıra No’lu Genel Tebliği ile, 01/06/2020 tarihi itibariyle e-smm uygulamasına geçecek mükellefler ve başvuru süreçleri açıklanmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 25.05.2020 tarihinde yaptığı duyuruya göre; COVID-19 sebebiyle; e-smm uygulamasına başvuru için gerekli olan e- imza/mali mühür başvurularını yapamayan veya başvurularına rağmen e-imza/mali mühürlerini henüz temin edemeyen ve bu sebeple e-smm başvurusunu yapamayan serbest meslek erbapları, e-serbest meslek makbuzu uygulamasına başvurularını, e-imza veya mali mühüre ihtiyaç olmadan “İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)” uygulamasında bulunan “ Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” kısmındaki “İnteraktif Vergi Dairesi Kodu ve Şifresi “ kullanılarak başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sürecinde sizlere yardımcı olacak bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

1-) e-SMM Uygulamasına Geçiş Tarihi:

 e-SMM uygulamasına dahil olan mükellefler; Vergi Usul Kanunu 509 sıra no’lu Tebliğ’e göre 01/06/2020 tarihine kadar başvurularını yapmalıdırlar.

2-) e-SMM Uygulaması Zorunlu Olan Meslek Grupları:

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir, avukat, doktor, mimar ve benzeri serbest meslekle uğraşanlar (mesleki şirketler hariç)

a) 01/02/2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01/06/2020 tarihinde,

b) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri

3-) e-İmza veya Mali Mühür Başvurusu Yapmış, Ancak Halen Ulaşmamış Olanlar, e-SMM  Başvurusunu Nasıl Yapmalı:

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına başvuru işlemlerini, elektronik imza veya mali mühüre ihtiyaç olmadan İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr)  uygulamasında yer verilen;

  • “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” bölümünden
  • “İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi” kullanılarak başvuru gerçekleştirilebilir.

 4-) e-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesinden Başvuru:

 https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden ; “Kullanıcı Kodu , T.C. Kimlik No/Vergi No/Kullanıcı Kodu ve Şifre Bilgisi” doldurarak, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapılabilir. (Şifreniz yok ise “Kayıt Ol” ekranından anında şifre alabilir ya da e-devlet şifresiyle giriş yapabilirsiniz.)

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvurusu İçin:

 İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapıldıktan sonra “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi” hizmetine sol tarafta yer alan işlem menüsünden İşlem Başlat/Vergi İşlemleri alanından ya da “Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?” alanına “serbest, meslek, elektronik” gibi kelimeler yazarak menüye kolayca erişebilirsiniz.

Açılan sayfada gerekli başvuru bilgileri doldurularak ileri butonuyla “Onay” sayfasına geçiş yapılır.

Onay sayfasında onaylıyorum butonuna tıklanır.

İnteraktif Vergi Dairesinde tanımlı mobil telefon numaranıza gönderilen şifrenin Sistem tarafından doğrulanmasının ardından “Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Başvuru Talebi”niz tamamlanmış olacaktır.

5-) e-İmza veya Mali Mühürün Temin Edileceği Son Tarih:

En geç Haziran ayı içinde elektronik imza veya mali mühürün temin edilmesi gereklidir.

6-)e-SMM Uygulamasından Özel Entegratör İle Yararlanmak İsteyen,  Ancak Henüz E-İmza veya Mali Mühürü Ulaşmayanların İzleyeceği Yol:

e- SMM uygulamasından Özel entegratör yöntemi ile yararlanacak mükellefler, e-İmza ya da mali mühürlerini temin edememiş olanlar da, yasal süre içerisinde uygulamaya başvurmak adına, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden öncelikle portal yöntemi ile uygulamaya dahil olmak üzere başvurularını yapabilirler.

Bu kapsamda başvuru yapan mükelleflerin, e-imza ve mali mühürlerini temin etmelerini müteakip sözleşme imzaladıkları özel entegratör tarafından uygulamadan yararlanma yöntemlerini elektronik ortamda otomatik olarak değiştirebilecektir.

7-) e-İmza veya Mali Mühürünü Alarak, e-SMM Başvurusunu Tamamlayanların Kağıt Ortamda Serbest Meslek Makbuzu Düzenleyebileceği Son Tarih:

e-Belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar, söz konusu belgeleri kağıt ortamda da düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kağıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar tatbik edilir. ( Mevzuat Dayanağı VUK 509 – VIII.Diğer Hususlar )

8-) GİB Portal Yöntemini İle e-SMM Başvurusu:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan portal yönteminden yararlanmak isteyen mükellefler, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaptıktan sonra, e-belgeleri gönderme ile ilgili temel işlemleri, portalda sunulan ara yüzleri kullanarak yapabilirler. (https://ebelge.gib.gov.tr/ dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Portal_Basvuru.pdf) Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasından portal yöntemi ile yararlanmak isteyen mükelleflerin https://portal.efatura.gov.tr/ EArsivPortalBasvuru/ adresinden elektronik imza araçlarını kullanarak elektronik başvuru yapmaları gerekmektedir.

 9-)Özel Entegratör Yöntemini İle e-SMM Başvurusu:

Bu yöntemden faydalanmak isteyen mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış olan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri araçlığıyla faydalanabilirler. Bu yöntem ile e-SMM uygulamasından yararlanacak mükelleflerin, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan “Elektronik Arşiv Başvuru Kılavuzu” nda da açıklandığı üzere ayrıca GİB’e Başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

10-) e-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler:

e-Serbest Meslek Makbuzunda aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur:

a) Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi

b) Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si.

c) Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası.

d) Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde).

e) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân vermek üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod (Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılan duyuruda belirtilecek tarihten itibaren).