Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasına 1 Temmuz 2020 Tarihinde Başlanılacaktır.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI

Resmî Gazetede değişik tarihlerde yayımlanan tebliğlerle 01/6/2017 tarihinde Kırşehir ilinde başlanılan daha sonra 01/1/2018 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı illeri dahil edilerek devam ettirilen ve 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve Konya illeri ilave edilerek yaygınlaştırılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin tüm Türkiye’deki uygulaması, 4/4/2020 tarih 31089 sayılı Resmî Gazete yayımlanan tebliğ değişikliği ile 1/3/2020 tarihinden 1/7/2020 tarihine ertelenmiştir.

Buna göre Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunan mükellef/işverenler 2020/Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait sigortaların prime esas kazançları ile hizmetlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden, diğer illerdeki işveren/mükellefler ise e-bildirge sistemi; vergi bildirimlerini ise Muhtasar Beyanname üzerinden yapacaklardır. 2020/Temmuz ayından başlamak üzere tüm Türkiye’ deki işverenler/Mükellefler bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle yapacaklardır.

Saygılarımızla…

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)” tam metni…>>>