Geri Kazanım Katılım Payı(GEKAP) Uygulama Rehberi

Sayın Üyemiz,

 7153 Sayılı “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 04 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)" ile 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

AMBALAJ, LASTİK, AKÜMÜLATÖR, PİL, MADENİ YAĞ, BİTKİSEL YAĞ, ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA, İLAÇ geri kazanım katılım payı (GEKAP) alınmasına ilişkin uygulamaya ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 31.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik” ile Ocak 2020 dönemi itibariyle başlanmıştır.

22.03.2020 tarih ve 31076 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile GEKAP beyanname süreleri değişmiştir. Yapılan düzenleme ile; Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar (Poşet satışları dahil) 2020 yılına ait GEKAP beyannamelerini elektronik ortamda yılda iki defa vereceklerdir.

2020 YILI BİRİNCİ DÖNEM (1.2.3.4.5.6. Aylar) ait beyanname 31.07.2020 tarihine kadar (31.07.2020 tarihinin ve takip eden günlerin resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 04.08.2020 gününe kadar) verilecektir.

 2020 YILI İKİNCİ DÖNEM (7.8.9.10.11.12. Aylar) ait beyanname 31.01.2021 tarihine kadar verilecektir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP ) konusunda uygulamaya yönelik özet bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

 GEKAP Uygulama Rehberi için lütfen tıklayınız.