2020 -2021 Dönemi Eğitim Yardımı Başvuruları

Sayın Üyemiz,

 2020-2021 Dönemi Eğitim Yardımı başvuruları başlamıştır. Son başvuru Tarihi:18 Ekim 2020 olup, başvuru için istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

- Eksiksiz olarak doldurulmuş “İZSMMMO Eğitim Yardımı Başvuru Formu”,

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

- Öğrenci olduğuna dair okuldan alınan resmi belge,

- Son not durumunu gösterir belge,

- Genel not ortalamasını gösterir belge,

- Ailenin aylık gelirini gösteren resmi belgeler:

 Meslek mensubunun ve eşinin e-devlet şifresi ile adına kayıtlı gayrimenkul  ve araç kaydına ilişkin web sayfası çıktısı. 

 Bağımlı çalışanlardan iş yerinden onaylı ücret bordrosu, çalışanlar kütüğüne kayıtlı olanlardan vergi levhası örneği.

- İkamet ettiği konuta ait kira kontratı,

- Yurtta kaldığını gösterir belge.

Yukarıdaki belgeler eksiksiz ve tam olarak düzenlenmelidir. Eksik dosyalar kayda alınmaz, tamamlanması için başvuru sahibine iade edilir.

Evrak teslimi yapılacak personel: Seray MAYDA

Eğitim Yardımı Başvuru Formu için tıklayınız.

Eğitim Yardımı Yönergesi için tıklayınız.