18.11.2020 Tarihli Genelge İle Getirilen Sokağa Çıkma Kısıtlaması Karşında Meslek Mensuplarının Durumu

Sayın Üyemiz,

18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelge ile 20.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere birtakım kısıtlamalar getirilmiş, anılan Genelgede bu yasaklardan istisna olanlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

- İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce yayımlanan Genelgelerde meslek mensuplarımıza ve bunların yanında çalışanlara yönelik açık istisna hükümlerine yer verilir iken Bakanlığın 18.11.2020 tarihli Genelgesinde bu şekilde bir istisnaya yer verilmemiştir. Bu nedenle, Bakanlık tarafından ayrıca bir düzenleme yapılıncaya kadar tüm meslektaşların hafta sonları Cumartesi günü saat 20:00'dan Pazar günü saat 10:00'a kadar ve Pazar günü saat 20:00'den Pazartesi günü 05:00 saatine kadar sokağa çıkmaları yasaktır.

 - Aynı Genelge'nin 4. maddesinde 

“Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyeri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç) bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre,

- fiilen faaliyette bulunan 65 yaş üstü meslek mensuplarımız mesleki kimliklerini ve her olasılığa karşı Faaliyet Belgesi/SGK dökümünü,

- meslek mensuplarının yanlarında çalışan 20 yaş altı bireyler ise SGK kaydına ilişkin belge ve meslek mensupları tarafından kendilerine verilen ve ekte bir örneği bulunan  belgeyi yanlarında bulundurmaları halinde

bu yaş gruplarına yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaklarıdır.

Meslek mensuplarının kısıtlamalardan muaf tutulması için TÜRMOB tarafından İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuştur.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. 

İçişleri Bakanlığı Genelgesi için lütfen tıklayınız.

TÜRMOB yazısı için lütfen tıklayınız.

20 yaş altı çalışanlar için düzenlenecek yazı için lütfen tıklayınız.