2021 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret ve Değişen Parametreler

Sayın Üyemiz,

01.01.2021 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak olan aylık brüt 3.577,50  TL,  ve net  2.825,90 TL olarak  açıklanan  asgari  ücrete  bağlı  olarak  değişen  ve alınan  primler  ile  verilen  gelir,  aylık  ve  ödeneklere  esas  olan  rakamlar  yeniden belirlenmiştir.

Buna göre 01.01.2021  ile 31.12.2021  tarihleri  arasında  uygulanmak  üzere  sigortalılar  için  sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile  hizmet  borçlanmalarında,  isteğe  bağlı  sigortalılar  ve  genel  sağlık  sigortalılarının ödeyecekleri  primlerde  dikkate  alınacak  tutarlar  aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

2021 yılında uygulanacak asgari ücret ve değişen parametreler için tıklayınız.