29.03.2021 Tarihli Genelge İle Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Meslek Mensuplarının Durumu

29 MART 2021 TARİHLİ GENELGE İLE MESLEK MENDUPLARININ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI MUAFİYETİ

T.C İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 Tarih ve 20076 sayılı Genelgesi’nin 1.maddesi “Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21:00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Madde 1.1 ile de “Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

EK: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi 34.madde ile de

“Yaklaşan yılsonu işlemleri nedeniyle serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar,

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştur.

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda;

29 Mart 2021 tarihli Genelgeni 2.maddesi son fıkrasında:

“Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizde belirlenen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna /muafiyet (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde )  ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.” denilmektedir.

Buna göre sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle meslek mensupları ve meslek mensuplarıyla birlikte çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştur.

İlgili Genelge için tıklayınız.