4/A Çalışanlar İçin Çalışmadı Bildirim Web Servisi

RAPORLU SİGORTALININ SGK’YA BİLDİRİMİ

Sigortalıların  istirahatli  olduğu  sürelerde  çalışmadıklarının  (Çalışmazlık Bildirimi) işverenleri tarafından SGK’ya bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi” işletime açılmıştır.

Söz konusu uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmıştır.

Resmi Gazete'de yayımlanan “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ“ ile raporlu sigortalının çalışmadığına dair bildirimin 10 güne kadar olan istirahatlerde, istirahatin bittiği günü takip eden 5 iş günü içinde, 10 günden fazla olan istirahatlerde de 10 günlük sürelerin bitimini takip eden 5 işgünü içinde internet üzerinden yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 5 günlük süresinde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Ancak ilgili tebliğde, 02/03/2013 tarih 28575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik sonucunda Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde “İŞVEREN” menüsü, “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”, “Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş” bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle işverenler tarafından sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Aylık prim hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçmektedir. Süresinde bildirim yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

İşlemlerin daha kolay yapılabilmesi için SGK, sigortalıları istirahatli olduğu sürelerde çalışmadıklarının işverenleri tarafından bildirilmesini sağlayan yeni bir uygulama olan “vizite web servisi”ni işletime açmıştır. Söz konusu uygulama ile sigortalılara ait iş göremezlik rapor bilgilerinin temin edilmesi ve rapora ilişkin çalışılmadığına dair bildirim işleminin yapılması sağlanmıştır.

Web uygulaması olmaksızın  bildirim  yapılması  amacıyla  hali  hazırda  kullanılan  bilgi sistemleri otomasyon yazılımlarına entegre olacak şekilde hizmete sunulmuştur.

31.03.2021 tarihli “4/A Çalışanlar İçin Çalışmadı Bildirim Web Servisi” SGK Duyurusu için tıklayınız.