Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Hesaplanmasında Değişiklik Yapıldı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANÇ HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından "İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2021/08 sayılı Genelge" yayınlanmıştır.

Bu Genelgenin konusu 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun Desteklenmesi hakkında kanun uyarınca çalışanların brüt ücretlerin Sgk Primine Esas Kazanç hesaplanması ile alakalı değişiklik olup, yapılan değişikliğin 2021-02 ay ve sonrasında uygulanmaya başlanılacağı açıklanmıştır.

5746 sayılı Kanun kapsamında net ücret sistemine göre çalıştırılan Ar-Ge, tasarım ve  destek  personelinin  brüt  ücretlerinin  hesaplama  şekli  4691  sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge tasarım ve destek personeli bakımında da uygulanacaktır. 4691  sayılı  Kanun  kapsamında  Ar-Ge  tasarım  ve  destek  personelini  için  gelir vergisi  istisnası  uygulanmadığından,  net  ücret  sistemine  göre  çalıştırılan sigortalıların brüt ücretleri (prime esas kazançları) hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi  dikkate  alınacaktır.  Dolayısıyla,  bu  kapsamdaki  sigortalının  brüt ücreti hesaplanırken;

Brüt Ücret (Sigorta primine Esas kazanç): Net Ücret+ Sosyal Sigorta Primi (İşçi payı) + İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

formülü esas alınacaktır.

İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 31.03.2021 Tarihli 2021/8 Sayılı SGK Genelgesi için tıklayınız.