Tam Kapanma TÜRMOB Duyurusu

Sayın Üyemiz,

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde tedbirler alınmıştır.

Alınan tedbirlerle ilgili olarak meslek mensupları ve çalışanlarının durumu ile ilgi açıklamalar ve TÜRMOB’un detaylı yazısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

- Serbest Muhasebeciler, Mali Müşavirler ve çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından MUAF TUTULMUŞLARDIR.

 - Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20/2.maddesi gereğince müşterinin işyeri meslek mensubunun çalışma mekanı olduğundan, meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilere ilişkin sözleşmesini de yanında bulundurmak kaydıyla, müşterilerine gidebileceklerdir.

 - Genelgede bir yaş kısıtlaması olmadığından 65 yaş üzeri meslek mensupları da kısıtlamalardan muaf olacaklardır.

 - Şehir dışındaki müşterilerine gitmek isteyen meslek mensuplarının “Seyahat İzin Belgesi” almadan şehirlerarası seyahat etmesi kesinlikle mümkün değildir.

 - Meslek Odaları “kamu kurum ve kuruluşları" niteliğinde olmadığından TÜRMOB ve Odalar yüz yüze hizmet veremeyeceklerdir.

 - Tam kapanmanın ekonomik ve sosyal hayata etkileri de dikkate alınarak tüm mükellefler için son günü kısıtlama uygulanan tarihlere denk gelen beyan/bildirim/ödeme ve yükleme süreleri ile 2021/1.Dönem geçici vergi beyannamelerinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi ve belirtilen sürelerin uzatılması için Gelir İdaresi Başkanlığı’na gerekli başvuru yapılmıştır.

 Bilginize sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Konuyla ilgili detaylar için TÜRMOB yazısını tıklayınız.

Beyan/bildirim/ödeme ve yükleme süreleri ile 2021/1.Dönem geçici vergi beyannamelerinin sürelerinin uzatılması ile ilgili TÜRMOB talep yazısı için tıklayınız.