"Çalışma İzni Görev Belgesi Formunun” Geçerlilik Süresi 7 Mayıs 2021 Cuma Tarihine Uzatılmıştır

Sayın Üyemiz,

İçişleri  Bakanlığı'nın 02.05.2021 tarihli yayınladığı Genelge ile;

"Tam kapanma döneminde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaç malzemelerine erişimlerinin sağlanması için her türlü tedbir alınmış/alınmakta olmasına rağmen, bu işkollarında zorunlu bir görevin ifası için işyerine gidip gelmek durumundaki işyeri sahipleri veya çalışanların herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmaması için;

Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır."

 Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

İlgili Genelge için tıklayınız.