2021 I. Geçici Vergi Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna uzatıldı

Sayın Üyemiz,

17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

VUK Sirküler 134 için tıklayınız.