E-Arşiv Portal Fatura İptali

HATIRLATMA!!!

E-arşiv portaldan fatura iptali yapıldığında, eğer iptal onayı bekliyor derse, karşı firma kendi portal sisteminden veya e-fatura mükellefi ise kendi kullandığı sistemden girip iptali onaylaması gerekiyor. Bu işlemin de süresi 8 GÜN'dür.