SGK'da Elektronik Tebligat Dönemi Başlıyor

24.09.2021 tarih 31608 sayı İle Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Yapılan düzenlemeyle işverenlerin 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde Kurumca belirlenen adresten başvuru yaparak E-tebligat adreslerini alma zorunluluğu getirilmiştir.

E-tebligat ile birlikte SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi vb. alacaklarını bu yolla tebliğ edeceklerdir. İşverenin beyan etmiş olduğu adrese ulaşan tebliğ bu tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

“Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” için tıklayınız.