Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşmesi Bilgileri İle Kontrolü Ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru

Sayın Üyemiz,

01/01/2022 tarihinden itibaren meslek mensubu elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesine dayanarak hizmet verdiği müşterilerinin beyannamelerini gönderir iken, her iki kurum sistemleri, Hizmet Sözleşmesinde yer alan “Meslek Mensubu VKN”, “Mükellef VKN”, “Hizmet Sözleşmesi Tarihi” ve “Hizmet Sözleşmesi Numarası” bilgilerinin elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesine girilen bilgilerle uyumlu olup olmadığını sürekli bir şekilde kontrol edecektir.

Bu bilgilerinin her iki sistemde karşılıklı olarak doğrulanamaması halinde, elektronik beyannamenin gönderilmesi sırasında sistem meslek mensubuna “hata” uyarısı verecektir. Bu nedenle, özellikle 15/02/2021 tarihinden önce düzenlenen hizmet sözleşmeleri ile aracılık ve sorumluluk sözleşmelerine istinaden yapılan işlemlerde bu hata uyarısı ile karşılaşmamak ve beyannamelerinin GİB sistemlerine sağlıklı bir şekilde gönderilebilmesini sağlamak adına meslek mensuplarının aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir:

  • Meslek Mensubu VKN Bilgisinin Doğruluğunun Kontrol Edilmesi
  • Müşteri VKN Bilgisinin Doğruluğunun Kontrol Edilmesi
  • Hizmet Sözleşmesi Bilgilerinin Doğruluğunun Kontrol Edilmesi
  • Henüz E-Birlik Sistemine Girilmemiş Sözleşme Bilgilerinin Girilmesi

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Konuyla ilgili TÜRMOB bilgilendirmesi için tıklayınız.

İlgili GİB duyurusu için lütfen tıklayınız.

TÜRMOB e-Birlik/GİB bilgilendirme videosu için tıklayınız.