2022 Yılı Resmi Gazete'de Yayınlanan İzmir'de Uygulanacak SM, SMMM Asgari Ücret Tarifesi

Sayın Üyemiz,

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Yılı için uygulanacak mesleki asgari ücret tarifesi, 22/12/2021 Tarih ve 31697 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Resmi Gazetede yayımlanan tarifedeki notlar bölümünde yer alan:

(3.6 fıkrası) "- Defter tutma ücretleri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan (İzmir 1. Grup iller içinde yer almaktadır.) ve merkez nüfusu 3 milyondan fazla olan illerde %20 oranında artırılarak uygulanır." Bu hüküm gereği defter tutma ücretleri İzmir için tarifenin A ve B bentlerindeki ücretler %20 arttırılarak revize edilmiştir.

(3.10) fıkrası "- Maliye Bakanlığı'na verilen Ba-Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin %4'ü tutarından ek ücret alınır. Hükmüne göre ilaveleri yapılmıştır.

Yayınlamış olduğumuz "Resmi Gazete'de Yayınlanan İzmir'de Uygulanacak Asgari Ücret Tarifesi"nde Resmi Gazete’de yayımlanan tarifenin notlar bölümündeki 3.6 ve 3.10 maddelerine göre artışlar yapılmış olup, diğer konulardaki artışlar ve indirimler için NOTLAR bölümünü inceleyiniz.

Mesleki Hizmet Sözleşmeleri TÜRMOB e-Birlik sisteminden yapılacak olup, sözleşme formatına verilerin girilmesi ile hizmet bedeli otomatik olarak hesaplanmaktadır.

Ayrıca İZSMMMO olarak Önerilen ücret tarifelerimizi de hazırlayarak sitemiz de yayınladık. 

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

2022 Yılı "Resmi Gazete'de Yayınlanan" ve "Önerilen SM, SMMM Asgari Ücret Tarifeleri" için tıklayınız.