2021 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki) 30 Haziran 2022 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir

2021 YILI YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ) 30 HAZİRAN 2022 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKİR

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesine göre; Yevmiye Defteri’nin kapanış onayı (tasdiki); hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30 Haziran 2022 ) sonuna kadar yapılması gerekir.

Buna göre 2021 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan;

 • Anonim Şirketler,
 • Limited şirketler,
 • İş Ortaklıkları,
 • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler.
 • Adi komandit şirketler,
 • Kooperatifler,
 • Dernek ve Vakıfların İktisadi işletmeleri,
 • Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,
 • Kolektif Şirketler,
 • Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan)
 • Kapanış onayı (tasdiki) yaptırmak zorundadır.

TTK hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının (tasdikinin) yapılmaması halinde idari para cezası uygulanır ve kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmez.