TİCARET SİCİLİ ve ŞİRKETLER HUKUKUNA ETKİLERİ SEMPOZYUMU

İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği ile İzmir Ticaret Odası'nda 17 Haziran 2022 Cuma günü Ticaret Sicili Ve Şirketler Hukukuna Etkileri Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyum Afişi

Sempozyum Programı