E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Defter'e Geçiş Takvimi

22.01.2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazete'de elektronik belge uygulamalarına ilişkin 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik yapan 535 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ ile yapılan değişikliklere göre; e-fatura, e-irsaliye ve e-defter kullanımına geçiş tarihleri aşağıdaki tablolarda bilgilerinize sunulmuştur.

İlgili tarihler için tıklayınız.