Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması

26 Temmuz 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 29 Temmuz 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

2022/HAZİRAN AYI  MUHSGK’NIN  SİGORTA  BİLDİRİMLERİ  KISMININ VERİLME SÜRESİNDE DEĞİŞİKLİK

Sosyal Güvenlik Kurumunca yayımlanan 26/7/2022 tarihli duyuruya göre;

1) İşverenlerin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2022 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının son verilme süresi 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 23:59'a kadar verilmesi halinde süresinde verilmiş sayılacaktır.

2) e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilecek olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin son verilme tarihinde bir değişiklik olmayı p en geç 26.07.2022 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

3) 2022/Haziran ayı tahakkuklarının son ödeme tarihinde herhangi bir değişiklik olmayıp, söz konusu prim tahakkuklarına ilişkin ödemelerin 1.8.2022 (31.7.2022 gününün hafta sonuna gelmesi nedeniyle) tarihine kadar yapılması gerekmektedir.