2021 Mayıs Dönemi Staja Başlama Ön Başvuruları Bilgilendirme

2021 Mayıs Dönemi Staja Başlama Ön Başvuruları

(1 Mayıs-31 Ağustos)

2021 Mayıs Dönemi staja başlama ön başvuruları, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden online olarak yapılacaktır.

Staja Giriş Sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylar, 1 Mayıs - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında stajlarını başlatabilirler.  

Bu kapsamda, staj koşullarını sağlayan adaylardan isteyenler  1 Mayıs - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden staja başlama ön başvurularını yapabilirler, 31 Ağustos 2021 tarihinden sonra işe giriş yapan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ön başvuru işlemini tamamlayan adaylar daha sonra, kayıtlı oldukları Oda / TESMER Şubeleri tarafından duyurulacak  tarihler arasında staj evraklarını staj dosyalarına eklenmek üzere teslim edeceklerdir. Söz konusu başvurular ilgili Oda ve/veya TESMER Şubesi Yönetim Kurulu tarafından incelenerek, başvurusu uygun bulunanların stajları yönetim kurulu kararı ile başlatılacaktır.

Staja başlayan adaylar, stajın başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-Stajyer Eğitimi) tabi olacaklardır. Staja başlayan adaylara, sürecin başlatılmasıyla ilgili olarak daha sonra bilgi verilecektir.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız