Stajyer Eğitiminde (e-USE) Eksik Eğitim Dönemlerini Tamamlama ve Süresi Geçmiş Katkı Payını Ödeme Süresi

Stajyer Eğitiminde (e-USE) Eksik Eğitim Dönemlerini Tamamlama ve Süresi Geçmiş Katkı Payını Ödeme Süresi 31 Ekim 2021 tarihine uzatılmıştır.

17/12/2020 tarihli TESMER 8. Olağan Merkez Kurulu Toplantısında yapılan görüşmeler ve uygulamada karşılaşılan hususlar çerçevesinde “Staj ve Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Uygulama Yönergesi”nde değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış olup Yönerge, 01/02/2021 tarihinde uygulamaya alınmıştır.

Yönerge ile yapılan değişiklikler Odalara ve siz aday meslek mensuplarımıza bildirilmiştir.

Bu bildirimlerde, tekrar uzatma kararı alınarak “30 Eylül 2021” tarihine kadar stajda geçirdiğiniz süre itibariyle eksik kalan eğitim dönemlerinizin tamamlanması gerekliliği bildirilmiştir.

Bildiğiniz üzere her bir eğitim dönemi için 4 aylık eğitim süresi verilmektedir. Ancak eğitim dönemini tamamlamak için verilen sürenin son günlerinde sisteme girildiği için yoğunluk meydana gelmektedir. Bu yoğunluk nedeniyle eğitim ve sınav sistemlerinde aksaklıklar yaşanmaktadır.

Mağduriyet yaşamamanız için, stajda geçirdiğiniz süre itibariyle tamamlamanız gereken dönem sayısına, son günlere bırakmadan ulaşmanız ve eğitim katkı paylarını ödemeniz gerekmektedir.

Staja yeni başlayan aday meslek mensupları için yapılan süre uzatım talepleri ve sizden alınan geri bildirimler dikkate alınarak; stajda geçirdiğiniz süre itibariyle eksik eğitim dönemlerinin tamamlanma ve eksik eğitim katkı paylarınızın ödenme süresi 31 Ekim 2021 tarihine uzatılmıştır.