Önemli Hatırlatma

Önemli Hatırlatma :
Bildirim Süreleri ve Sürelere Uymama 
Staj sırasında, yurtdışı eğitim, yurt dışı çalışma, işyeri değişikliği, işten çıkma, işten çıkarılma, işyerinin kapanması, odalar arası nakil, askerlik sonrası staja başlama v.b işlemlerin TESMER Şubesi/ Odaya bildirim süresi 30 gündür. Belirtilen süre içerisinde mevcut durumunu, kayıtlı olduğu TESMER Şubesi/Odaya bildirmeyen adayların stajları, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren başlar. Bildirime esas olayın gerçekleştiği tarih ile bildirimin yapıldığı tarih arasında geçen çalışma süresi staj kapsamında değerlendirilmez.