SMMM Sınav İşlemleri

1. Adli Sicil Belgesi. Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi, (Son 6 ay içinde alınmış olması gerekir.) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı,

2.  1 adet biyometrik fotoğraf (50mmx60mm)

3.  E-Devlet Kapısından alınmış Barkodlu  SGK Tescil Hizmet Kaydı

4.  4B (Bağkur), 4C (Emekli Sandığı) Kaydı olmadığına dair E-devletten alınacak Belge (Sosyal Güvenlik Kayıt Sorgulaması)

5. Vergi kaydı olmadığına dair belge (Vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınabilir.)

6. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir, belgede terhis tarihi gözükmeyenler için terhis belgesi fotokopisi)

7. SMMM Sınav Bedeli  Dekontu   

Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 220,00 ₺ olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanların 1.540,00 ₺, 8 dersten sorumlu olanların ise 1.760,00 ₺ ödemeleri gerekir,Sınav bedelleri, TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin (TESMER) aşağıda yer alan hesaplarından birisine ödenebileceği gibi kredi kartı ile sınav başvurusu sırasında TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS) üzerinden de ödenebilir.
Banka üzerinden ödeme yapmak için ilgili hesap numaraları ve detaylar

8. SMMM Sınav Ön Başvuru Formu, (Teos Sisteminden Sınav Başvuruları bölümüne tıklayarak sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru işleminin ardından çıkan fotoğraflı sınav ön başvuru formu ve taahhütnameler, başvuru esnasında Tesmer İzmir Şubesine teslim edilmelidir.)

9. E-Stajyer Eğitimi tamamlama belgesi (Teos sistemi üzerinden alınacaktır.)

10. SMMM Dosya Bedeli Dekontu (SMMM Dosya Bedeli "600,00TL"  "Denizbank İzmir Şubesi IBAN: TR39 0013 4000 0136 1388 1000 01 - Tesmer İzmir Şubesi Hesabı) 

" Dosya bedeli  odamızda vezneden de yatırılabilmektedir -

11. SMMM Sınav Başvuru Formu (Tesmer Şubesinden alınacak Sınav Dosyasında yer almaktadır.)


Aşağıda yer alan evraklar staj dosyanızda bulunmuyor ise, Sınav Başvurusunda getirmeniz gerekmektedir.

- Staj yapılan her işyerine ilişkin ilk ve son ayın aylık sigortalı hizmet listeleri
- Staj yapılan şirketin en son yayımlanan Ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri
- SGK hizmet dökümü (SGK onaylı ya da e-devlet sisteminden barkotlu çıktısı)
- Meslek Mensubu değerlendirme formu (Tezkiye),
    • Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra TEOS  üzerinden sınav başvurusunu yapmaları gerekir. 

  - Finansal Muhasebe 
  - Finansal Tablolar ve Analizi,
  - Maliyet Muhasebesi,
  - Muhasebe Denetimi,
  - Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
  - Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
  - Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
  - Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)
  logo