SMMM Sınav İşlemleri

Gerekli Belgeleri İndirmek İçin Tıklayınız 

1. Adli Sicil Belgesi. Resmi Kuruma verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi, (Son 6 ay içinde alınmış olması gerekir.) adli sicil kaydı olanlardan mahkeme kararı,

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. 3 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, adayın kolaylıkla tanınmasına yardımcı olacak nitelikte olması gerekmektedir.)

4.  E-Devlet Kapısından alınmış Barkodlu  SGK Tescil Hizmet Kaydı
5.  4B (Bağkur), 4C (Emekli Sandığı) Kaydı olmadığına dair E-devletten alınacak Belge (Sosyal Güvenlik Kayıt Sorgulaması)

6. Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Kaydının Bulunmadığına ait yazı (Mükellefiyet Kaydı Yoktur Yazısı)

7.  Erkek Adaylar için, Güncel Askerlik Durum Belgesi   (E-Devlet Kapısından veya Askerlik Şubesinden Alınmış)

8. SMMM Sınav Bedeli  Dekontu  (Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 170,00-TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 1.190,00-TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 1.360,00-TL  İş Bankası Ankara-Dikmen Şubesi 487 255 veya Halk Bankası Ankara / Yenişehir Şubesi 16000 140 veya teos sistemi para yükleme kısmından yapılabilmektedir. )

Başvuru bedelleri Bankadan ya da kredi kartı ile TEOS sistemi üzerinden yapılabilir. (İnternet üzerinden EFT yapılması halinde ücretlerin TEOS’a aktarılmasında sorun yaşandığından EFT yapılmaması gerekmektedir.

!!! Bankaya para yatırma işlemlerinde adayın TC Kimlik numarası ile işlem yapılması gereklidir. Bankadan yapılan ödemeler 1 iş günü sonra hesaba yansıdığı için son başvuru tarihinden 1 gün önce yatırılabilir.!!! 

9. SMMM Dosya Bedeli Dekontu (SMMM Dosya Bedeli "500,00TL"  "Denizbank İzmir Şubesi IBAN: TR39 0013 4000 0136 1388 1000 01 - Tesmer İzmir Şubesi Hesabı) 

10. SMMM Sınav Ön Başvuru Formu, (Teos Sisteminden Sınav Başvuruları bölümüne tıklayarak sınav başvurusu yapılması gerekmektedir. Başvuru işleminin ardından çıkan fotoğraflı sınav ön başvuru formu, başvuru esnasında Tesmer İzmir Şubesine teslim edilmelidir.)

11. E-Stajyer Eğitimi tamamlama belgesi (Teos sistemi üzerinden alınacaktır.)

12. SMMM Sınav Başvuru Formu (Tesmer Şubesinden alınacak Sınav Dosyasında yer almaktadır.)
Aşağıda yer alan evraklar staj dosyanızda bulunmuyor ise, Sınav Başvurusunda getirmeniz gerekmektedir.

- Staj yapılan her işyerine ilişkin ilk ve son ayın aylık sigortalı hizmet listeleri
- Staj yapılan şirketin en son yayımlanan Ticaret sicil gazetesi ve imza sirküleri
- SGK hizmet dökümü (SGK onaylı ya da e-devlet sisteminden barkotlu çıktısı)
- Meslek Mensubu değerlendirme formu (Tezkiye),
        • Sınavda başarılı olamayanların, tekrar sınava girebilmek için sınav giderleri karşılığı olarak öngörülen bedeli ödedikten sonra 
http://teos.tesmer.org.tr 
        • internet adresine girerek sınav başvurusunu yapmaları gerekir.

- Finansal Muhasebe 
- Finansal Tablolar ve Analizi,
- Maliyet Muhasebesi,
- Muhasebe Denetimi,
- Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
- Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),
- Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı (19 Ağustos 2014 tarihinden sonra 3568 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin 2. fıkrasının (a), (b), ( c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (i) bentleri uyarınca, 3 yıllık hizmet süreleri, staj süresinden sayılmış / sayılacak adaylar bu sınav konusundan sorumlu olacaklardır. 2015 yılı öncesinde staja giriş sınavlarında başarılı olmuş adaylar sorumlu olmayacaklardır.)
logo