Son HaberlerTüm Haberler


Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişti

                                                                           

Sigorta Primine Esas Kazançtan İstisna Edilecek Yemek Bedeli Tutarı Günlük 51,01 TL Olarak Belirlendi

                                                                           

Yeni Nesil Kooperatifçilik ve Kooperatifçilikte Vergisel Boyut Semineri

                                                                           

Yeniden Değerleme Oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

                                                                           

Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve Nevi Değişikliği Nedeniyle Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannameleri

                                                                           

Odam ve BenArşiv


Yaklaşan EtkinliklerTüm Etkinlikler


NLP Yöntemiyle Anlayarak, Hızlı, Etkili Ve Kalıcı Okuma Eğitim Programı Ödeme

                                                                           

"Yeni Nesil Kooperatifçilik & Kooperatifçilikte Vergisel Boyut" Semineri