Komiteler

 • Murat BALCI

  Başkan: Murat BALCI

  Bağımlı Meslek Mensuplarının Odamız ve kendi aralarındaki iletişimi güçlendirmek, bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın karşılaştığı sorunları tespit ederek gerekli çözümlerin üretimi için rapor düzenleyerek Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak.
 • Anıl TAŞKOYAN

  Başkan: Anıl TAŞKOYAN

  Bilgi Teknolojisi Komitesi, meslek mensuplarının bilgi teknolojisi alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak, bilgisayarla ilişkili mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, bilgi teknolojisinin mesleğin gelişmesine katkısını sağlamak üzere çalışmalarda bulunmak. Komite, çalışmaları ile ilgili olarak yazılım firmalarının AR-GE sorumluları ile temaslarını sürdürmek ve üyelerimizin internet kullanımı konusundaki sıkıntılarını tespit ederek çözüm önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak.
 • Dilek KÖKTAŞ

  Başkan: Dilek KÖKTAŞ

  Bilirkişi ve/veya uzlaştırmacı olarak görev yapacak meslek mensuplarının eğitimi, karşılaştıkları sorunların çözümü konularında çalışmalar yapmak, bilirkişilik ve/veya uzlaştırmacılık mevzuatı konusunda görüş oluşturup Yönetim Kurulu’na öneride bulunma
 • İzzettin ÖZEN

  Başkan: İzzettin ÖZEN

  Denetim standartları ile ilgili olarak meslek mensuplarının bilgilendirilmesi gereken hususları tespit etmek, mesleğimizi yakından ilgilendiren Denetim Standartları ile ilgili çalışmalar yapmak, oluşacak görüş ve önerileri rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunmak.
 • Hüseyin BULUT

  Başkan: Hüseyin BULUT

  Meslek mensuplarının eğitim gören çocuklarından eğitim yardımı yapılacak olanlarını tespit edilerek Yönetim Kurulu’na sunmak. Serbest meslek faaliyetini sürdürürken vefat eden, sağlık durumu bozulan meslek mensuplarımızın bürolarında hizmet verdikleri vergi mükelleflerinin tespiti, büronun durumu ve tasfiye işlemlerinin başlatılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması işlemlerinin kanuni varisler ile müştereken yapılacak çalışmalarına ait usul ve esasların düzenlenmesini yaparak oluşturulan görüş ve önerileri Yönetim Kurulu'na sunmak.
 • Kenan POLAT

  Başkan: Kenan POLAT

  Başta ruhsatlı meslek mensuplarımız olmak üzere, aday meslek mensuplarımıza ve kursiyerlerimize iş bulmalarında yardımcı olmak, yol göstermek, meslek mensubu, stajyer ve yardımcı eleman arayan kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak, internet sitesi üzerinden yürütülecek insan kaynakları bölümünü oluşturmak ve takibini yapmak, bütün bu çalışmaları bir koordinasyon içinde sürdürmek, Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak.
 • Muhammet Savaş DURGUN

  Başkan: Muhammet Savaş DURGUN

  Meslek mensuplarımızın faaliyetlerini sürdürmeleri sırasında Kurumlarda (Vergi Dairesi, SSK,Bağ-Kur v.b.) karşılaştıkları sorunların tespiti çalışmalarını yapmak, çözüm önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmak, kurumlar arası uygulama birlikteliği rehberi konusunda çalışmalar yapmak.
 • Erhan ÜNVER

  Başkan: Erhan ÜNVER

  Dijital gelişmelerle birlikte mesleğin gelecekte alacağı yeni durum, yeni formlar üzerinde çalışmak, mesleğin geleceğini tasarlamak ve mesleğin yapış şekline göre mesleki yenilikler önermek.
 • Mehmet YURT

  Başkan: Mehmet YURT

  Mesleki disiplini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu’nun belirlediği denetim yapılacak yerleri, kişileri ve yapılan şikayetleri incelemek, kaçak çalışanlar ve ücret tarifesinin altında defter tutanlarla ilgili rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak, Mesleki dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, 3568 Sayılı Meslek Yasası Çalışma Usul ve Esaslarına ve Mesleğimizin Mecburi Meslek Kararlarına uyumunu sağlamak ve buna yönelik çalışmalar yapmak.
 • Özgül KOÇ

  Başkan: Özgül KOÇ

  Tüm Vergi ve TTK mevzuatı, taslak mevzuatlar konusunda çalışmalar yaparak Yönetim Kurulu'na rapor halinde sunmak, meslek mensuplarının ilgili mevzuatlar konusundaki sorunlarını cevaplandırmak.Yoruma ihtiyat duyulan mevzuat hakkında oda yönetimi ile birlikte meslektaşların ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile görüş oluşturma toplantıları düzenlemek.
 • Ahmet Serter TANYERİ

  Başkan: Ahmet Serter TANYERİ

  Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun (TMUDESK) yayınladığı Türkiye Muhasebe Standartları’nın (TMS) uygulamaya yönelik incelenmesi, yorumlanması ve örnekleriyle açıklanması ve yine TMUDESK tarafından taslak halde olan standartlar için görüş bildirme çalışmalarını yaparak Yönetim Kurulu’na rapor halinde sunmak.
 • İsmail KARA

  Başkan: İsmail KARA

  Üyelerimiz arasında dayanışmayı, kaynaşmayı sağlamak amacıyla sportif etkinlikler, turnuvalar düzenlemek için çalışmalar yapmak.Düzenlenecek olan turnuvalar ve spor etkinliklerinin katılım şartlarını ve düzen içerisinde gerçekleşmesini sağlayacak şartları belirlemek ve Yönetim Kuruluna önermek.
 • Emel Daşdemir YOZBARIT

  Başkan: Emel Daşdemir YOZBARIT

  3568 Sayılı Meslek Yasası gereği TÜRMOB’a gönderilmesi gereken ücret tarifesini belirlemek ve Yönetim Kurulu’na sunmak.
logo