16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu İzmir Sunumu yapıldı