Kısa Çalışma Ödeneğine Yapılacak Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Değerli Üyemiz,

Dünya Sağlık Örgütü, Corona Virüsünü pandemi ilan etti. Ülkemizde corona virüsünden etkilenen ülkeler arasında yer almaktadır. Artan vaka sayısı çalışma yaşamımızı olumsuz etkilemiş olup işverenlerimizin de bu konuda hijyen şartları ve önlemleri dışında ekonomik krize karşı tedbirler alması gerekmektedir.

Bu koşullarda işverenlerimizin Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlarda kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

Bu kapsamda Odamız  İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri KABAK  ile yaptığı görüşme sonucunda işverenlerin “Kısa Çalışma Ödeneği” başvurusunda dikkat etmesi gereken noktaları saptayıp siz değerli Meslektaşlarımızla paylaşmak istedik.

1- Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları İŞKUR internet sitesinden https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi sayfasındaki, Kısa Çalışma Talep         Formu ve Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listelerinin hazırlanıp, imza ve kaşelendikten sonra taranmış halini sitede belirtilen

  https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/basvuru-icin-gerekli-belgeler-ve-il-iletisim-adresleri/ mail adreslerine gönderilmesi gerekmektedir

2- Başvuru formuna firma iletişim bilgileri, firma yetkilisinin iletişim bilgileri eklenmelidir.

3- Başvuru nedeni olarak ‘Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Zorlayıcı Sebep- Kovid-19’ işaretlenmelidir.

4- Kısa çalışmanın başlayacağı tarihi 16 Mart 2020 tarihinden itibaren başlayacak şekilde ne zaman başlatılacağını işveren belirleyecektir.

5- Başvuru formu ve kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin ekine, kısa çalışma talebine ilişkin işverenin yazılı beyanı ( şirketlerde yönetim kurulu kararı, şahıs firmalarında firma sahibinin neden başvuru yaptığını belirten bir yazı) eklenecektir.

6- Kısa çalışmaya konu olan işyerinin ruhsatı eklenecektir, yoksa orada üretim veya çalışmanın yapıldığını belgeleyen evraklar konulmalıdır. ( Yoklama fişi, vergi levhası, kapasite raporu, sanayi sicil belgesi gibi)

7- Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, iş yerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.

8- Başvuru formunda İŞKUR İŞYERİ NUMARASI olmayan işyerleri, İŞKUR web sitesinden kayıt yapabilir, kayıt yapamayan işyerleri ilgili kısmı boş bırakmalıdır.

9- İşyerinin bir bölümünde kısmen duruş, bir bölümünde tamamen duruş ihtiyacı varsa Teftiş Kurulu, “İşyerinin bir bölümünde faaliyetin tamamen durması” seçeneğini tavsiye etmektedir.

10- İşyerinde faaliyet tamamen durursa emekli olup çalışanlar ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan diğer çalışanlara, KÇÖ’den yararlanamayan işçilere yıllık izin kullandırılması mümkündür.

11- Şu anda kısmi duruş ihtiyacı var ama bir süre sonra diğer ana sanayi firmalar da durduğunda tamamen duruş ihtiyacı doğacak ise, en geniş şekilde başvurularak gerektiğinde kısa çalışmanın erken bitirilmesi yoluna gidilebilir.     

12- İşveren kısa çalışmaya çalışanların tamamı için başvurdu, ancak 2 hafta sonra tamamı ya da bir kısmını çalıştırmak istedi. Vazgeçilen kısımiçin ödenek anlamında bir sıkıntı olmaz. Kısa çalışma uygulandığı günler için ödenek hesaplanacaktır. Ayrıca uygunluğu alıp kısa çalışmaya başladıktan sonra, ihtiyaç kalmamışsa erken sonlandırılması mümkündür.

13- İşveren kısa çalışma uygulanan dönemde istihdam teşviklerinden yararlanmaya devam edebilir, dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyeri istihdam teşviklerinden yararlanabilir.

14- Kısa çalışma uygulamasından yararlanan işyerleri, bu uygulamadan yararlandıkları dönemde İşbaşı Eğitim Programına katılımcı talebinde bulunamazlar. Ancak, İşbaşı Eğitim Programı devam ederken kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunup söz konusu başvurusu uygun bulunan ve geriye dönük olarak kısa çalışma ödeneğine hak kazanan iş yerlerinde mevcut İşbaşı Eğitim Programları devam edecektir.

15- İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekir.

16- Kısa çalışmadan faydalandırılan işçinin iş akdinin feshi ancak İş Kanunu m.25’deki haklı nedenlerle mümkün olabilecektir.

17- Kısa Çalışma Ödeneğinden sadece işsizlik ödeneği alma koşullarını yerine getiren kişiler yararlanabilirler. SGDP ödeyen, emekliler kısa çalışmadan yararlanamazlar.

18- Haftalık çalıştırılmayacak saat 45 olarak talep edilmesi durumunda haftalık tatil     ücreti ödemesi, İŞKUR tarafından yapılacaktır.

19- Personelin birer hafta dönüşümlü olarak çalıştırılması durumunda, ilk başvuru esnasında kısa çalışmaya dahil edilecek tüm personelin isim bilgileri eklenmelidir. Başvuruda belirtilen oran dahilinde personel dönüşümlü olarak çalıştırılabilir. Dip toplamda ilgili oran kadar kısa çalışma yapılabilir.

20- Kısa çalışma uygulamasına alınan bazı personellerin tam zamanlı çalışması gerekirse, başvuruda talep edilen onay ne ise o oranı dip toplamda tutturacak şekilde aylık puantaj olabilir. Örneğin ½ oranında talep edildiyse, diyelim ki 20 kişilik bir işletme olsun, 10 kişi tam zamanlı gelebilir, 10 kişi hiç gelmeyebilir. Bu şekilde orana sadık kalınmış olur.

21- Kısa çalışma ödeneği, her ayın sonunda aylık prim ve hizmet belgesi tarafınızdan kuruma bildirildikten sonra, kısa çalışma yapılan günlere göre hesaplanarak PTT Bank aracılığıyla çalışanlara ödenmektedir.

22- İşverenin SGK - Vergi borcunun bulunması kısa çalışma başvurusuna engel değildir.

23- Tüm çalışanlar için kısa çalışma uygulaması yapıldığı halde ihtiyaç gereği belli sayıda işçinin çalışmaları mümkündür. Her işçi için, ay sonunda bildirilen puantaja göre kısa çalışma süresi üzerinden hesaplanan kısa çalışma ödeneği ödenecektir.

         Faydalı olması dileğiyle bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Kısa çalışma talep formu

Kısa çalışma uygulanacak çalışan listesi