Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Geçiş 01.07.2020 Tarihine Ertelenmiştir.

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere; Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi sistemi Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Konya, Eskişehir ve Bursa illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler için daha önce başlamıştır.

04.04.2020 tarih ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 8 ) ile yukarıda belirtilen İller dışında kalan tüm illerde “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ” verilmesi 01/07/2020 tarihinden itibaren başlayacağı belirtilmiştir.

Vergi uygulamaları için GİB bdp programında bulunan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” MUHSGK1003A ve MUHSGK2 1003B Beyanname formatının sadece VERGİ ile ilgili bölümler doldurulacaktır. SGK bölümü doldurulmayacaktır. SGK Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi (E-Bildirge) ise; SGK e- bildirge v2 sisteminden verilecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)